Ο ρόλος των ΜΜΕ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε Διεθνές Συνέδριο της IART στη Λεμεσό