Ο ρόλος των ΜΜΕ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σε Διεθνές Συνέδριο της IART, στη Λεμεσό